משיכת כספי תגמולים שהופקדו למטרת קצבה

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

משיכת כספי תגמולים שהופקדו למטרת קצבה

בתוכניות הפנסיונית מופקדים כספי פיצויים וכספי תגמולים. בעמוד זה נציג את כללי משיכת התגמולים בתכניות לקצבה תכניות אלו שווקו ומשווקות כקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. מינואר 2008 משווקות תוכניות לקצבה בלבד.


לגבי כספים שהופקדו עד 31.12.1999, ניתן למשכם עפ"י הכללים שפורטו בתוכניות "הוניות".
לגבי כספים שהופקדו מ – 1.1.2000, אך ורק כקיצבה.במקרים החריגים שפורטו (מצבי מסכנות) ניתן למשוך את הכספים שהופקדו מ – 2.1.2005 בסכום חד פעמי.

בתוכניות לקצבה יש להתייחס ל 2  תקופות זמן  וגיל כפי נציג  :

  • משיכת כספי תגמולים לקצבה לאחר גיל 60  ללא מס תלויה בגובה הקצבה החודשית של החוסך.
  • אם הפנסיה של החוסך בגיל 60 קטנה מ – 5% משכר המינימום ניתן להוון את הפנסיה בכפוף לכללי המיסוי .
  • פנסיונר שכיר זוכה ליתרון שכן המבחן נערך מול כל תוכנית בנפרד

מודעות גוגל