ק . פנסיה ותיקות


סקירת הקרנות הותיקות שבהסדר באתר הכלכלן

קרנות הפנסיה הוותיקות

בניהול מיוחד עמיתים

 

 

קרנות הפנסיה הוותיקות בניהול מיוחד – עמיתים , מונות 8 קרנות פנסיה שמנוהלות על ידי עמיתים , הגוף המאוחד המנהל את שמונת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.

אתר הכלכלן מציג את הקרנות ומציע שירות לקוחות פרטי במחיר הוגן . ללא תורים וללא המתנות למוקד השירות של הקרנות ראו פרטים בסוף העמוד

 

————————————————————–


רשימת קרנות הפנסיה בניהול עמיתים 

קרן הפנסיה הותיקה מבטחים  

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ , הוקמה בשנת שנת הקמה 1949 . בקרן מבוטחים כ 44% מכלל המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות מכל גווני המועסקים והמעסיקים הגדולים במדינת ישראל .

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן 

============ ===

 

קג"מ  – קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות

הוקמה בשנת שנת הקמה 1954. בקרן מבוטחים כ 17% מכלל המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות מכל גווני המועסקים ובעיקר עובדי בנקים ותעשיית המזון .

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן

=================================================
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
הוקמה בשנת 1951 והיא כוללת בתוכה גם את נכסי קופת הפקיד . בקרן בוטחו בעבר עובדים מתחומי התעשייה והתקשורת .

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

====================================================
קרן הביטוח והפנסיה לפועלי בניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית
הקרן הראשונה שנוסדה בישראל – הוקמה עוד לפני קום המדינה בשנת 1945. הקרן הייתה קרן סקטוריאלית והשתייכו אליה עובדים מתחום הבניין ועבודות ציבוריות ( כן – פעם יהודים עסקו בעבודות האלו ). נתוני העמיתים בקרן פועלי בניין מנוהלים ברמה נמוכה ביחס ליתר הקרנות וחושפים את העמיתים להפסד כספי.

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון קרן פועלי בניין

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

קרן השלמת פיצויי פיטורים

קופת גמל השלמת רכיב פיצויים שפעלה תחת כנפי קרן הפנסיההביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ (בניהול מיוחד), (להלן – קרן בנין) מנהלת את הקרן להשלמת פיצויי פיטורים. החל משנת 1991 חדלה הקרן לקבל הפקדות חדשות.

=================================================

אגד – קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
קרן הפנסיה של עובדי אגד הוקמה בסמוך להקמת המדינה בשנת 1948. הקרן הייתה קרן סקטוריאלית / מפעלית ובוטחו בה עובדי חברת אגד .

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן גימלאי אגד

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

=================================================

חקלאים –  קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ

הוקמה בסמוך להקמת המדינה בשנת 1948. הקרן הייתה קרן סקטוריאלית / מפעלית בה מבוטחים עובדים השייכים לענפי החקלאות השונים .

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

תחת הקרן נוהלו 3 קופות גמל נוספות :
  1. קופות גמל 503 – קרן פיצויים
  2. קופת גמל 507 – קרנות הדדיות וסוציאליות
  3. קופת גמל 309 – קופת פיצויי פיטורין לעובדים חקלאיים שכירים בע"מ
 לפונים לעמיתים ישירות יש לחייג טלפון: 6667* או 12226667 (ממרכזיה) להתקשרות מחו"ל 97239298536+
אתר הכלכלן מציע שירות לקוחות פרטי , יעיל ומהיר בקרנות הפנסיה הוותיקות. השירות שאנו מציעים כרוך בתשלום

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form