מילון הביטוח : קרן י' החדשה

קרן י' החדשה היא מסלול ההשקעה הנפוץ ביותר ובו מושקעים מרבית כספי הפוליסות של ביטוחי החיים הנמכרים כיום. אומנם לרשות הלקוחות קיימים מספר מסלולי השקעה בכל חברה , אך ניתוח נתוני ההתפלגות באתר ביטוח נט של האוצר מראה שמרבית הכספים עדיין מושקעים בקרן זו .

איך לבחור ביטוח מנהלים | כרטיס אדי | מדריכי הפנסיה של אתר הכלכלן 

קישור לכתבה  – איך לבחור קרן פנסיה + טבלת השוואה 

קרן י' החדשה | הטבלה שלפנינו מרכזת את מסלולי ההשקעות בפוליסות ביטוח חיים שאינן מבטיחות תשואה ושווקו החל משנת 2004 . 

לפי נתוני אתר ביטוח נט  נכון לסוף שנת 2014 נוהלו בקרן י למעלה מ 200 מליארד שקלים והבדלי התשואה בין חברות הביטוח הנן זניחים. 

 

לקבלת הסבר אישי על ההשקעות בביטוח המנהלים שלך

פגישה 1:1 עם יועץ  | צלצל 058-4363632 

הטבלה נדלתה מאתר ביטוח נט

איתור כספים החזרי מס  בדיקת פוליסות פנסיה תקציבית בנק ישראל בנק עליה הבנק למלאכה חשבון רדום תוכניות חיסכון