מילון הביטוח : שחרור מתשלום פרמיה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

שחרור מתשלום פרמיה לפוליסה

במקרה של אובדן כושר עבודה

ביטוח למקרה של אובדן כושר  עבודה כולל באןפן אוטומטי רכיב של שחרור מתשלום פרמיה במקרה שבו מתחיל להתשלם תגמול הביטוח בגין אובדן כושא עבודה.

במצב כזה חברת הביטוח נכנסת לנעלי המבוטח ומשלמת במקומו את הפרמיה החודשית לפוליסה , כולל רכיב החיסכון והביטוח.

התשלום נמשך כל עוד הפוליסה בתוקף וכל עוד משתלם תגמול הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

במידה והפוליסה איננה כוללת רכיב של אובדן כושר עבודה , זכרו לדרוש מסןכן הביטוח שלכם לכלול בפוליסה רכיב של שחרור מתשלום פמריה במקרה של אובדן כושר עבודה. רצוי לעבור על פוליסות בריאות שהופקו בעבר ללא רכיב שחרור ולבקש מחברת הביטוח להוסיף את הכיסוי. העלות לא נחשבת ליקרה במיוחד ושווי הכיסוי יכול להגיע במקרה ביטוח לעשרות אלפי שקלים.

בהסדר פנסיוני יש לוודא שרכיב השחרור חל על כל רכיבי השכר וכל המוצרים – לרבות קרן השתלמות.

 

מודעות גוגל