מילון הביטוח : מוטב

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

מוטב בביטוח חיים

לפי לשום הפוליסה מוטב הוא מי שנקבע על ידי המבוטח שיהיה זכאי לקבל את כספי הביטוח והחיסכון בהתאם לתנאים שנקבעו בפוליסה .

למי שייכים כספי הפוליסה

סכום הביטוח למקרה פטירה  – למוטבים

סכום החיסכון  – למוטבים שקבע המבוטח  מוטבים אלו גוברים על מוטבים אחרים אם צויינו בצוואת המוטב  .

 

 


מודעות גוגל