מילון הביטוח : מוטב

מוטב בביטוח חיים

לפי לשום הפוליסה מוטב הוא מי שנקבע על ידי המבוטח שיהיה זכאי לקבל את כספי הביטוח והחיסכון בהתאם לתנאים שנקבעו בפוליסה .

למי שייכים כספי הפוליסה

סכום הביטוח למקרה פטירה  – למוטבים

סכום החיסכון  – למוטבים שקבע המבוטח  מוטבים אלו גוברים על מוטבים אחרים אם צויינו בצוואת המוטב  .