מילון הביטוח : מקורות החיסכון הפנסיוני

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

בהגיע פנסיונר לגיל פרישה קיימים לו 3 מקורות עיקריים מהם יוכל להתקיים בגיל הפנסיה

קצבת זקנה של הביטוח הלאומי – מוענקת לכל מי שהגיע לגיל הזכאות. משתנה בהתאם למבחני זכאות.

חיסכון פנסיוני – קרן פנסיה , יטוח מנהלים , קופת גמל  , קרן השתלמות שהעובד ומעסיקו חסכון המשך השנים. עצמאים מפקידים בעצמם וגם לזכותם קיימות הטבות מס.

חיסכון פרטי – חיסכון שנוצר באופן פרטי והוא כולל גם נדל"ן מניב , תוכניות חיסכון פרטיות , קרנות נאמנות ועוד .

משיכת פיצויים תגמולים משיכת כספי פוליסה משיכת פיצויים פנסיה גמל השתלמות

הרשמה לשירות משיכת כספים מהירה. ללא זמני המתנה לשירות לקוחות. שירות מהיר ויעיל

 

 

 


מודעות גוגל