מילון הביטוח : בנק ישראל

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

מילון הביטוח : בנק ישראל

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של ישראל ותפקדו הוא פועל לפי חוק בנק ישראל משנת 2010

עיקר תפקידי הבנק  :

  • תמיכה ביעדי הממשלה ( תעסוקה צמיחה , יציבות מחירים )
  • יעדים חברתיים  – צמצום הפערים החברתיים במדינת ישראל
  • יעדים פיננסיים – בקרה על מערכת הבנקאות ושמירה על יציבות המערכת הפיננסית

באתר הבנק ניתן לבדוק זכאות להחזר מלוות מדינה אותן  נטלה המדינה מהאזרחים בין השנים 1966 לשנת 1982 .

ניתן לבדוק זכאות אישית להחזר מלווה מדינה או זכאות עבור נפטר שאתם אחד מיורשיו .

 

מודעות גוגל