מילון הביטוח : הטבות מס על הפקדה לפנסיה

הטבות מס על הפקדה לפנסיה מקיפה

המדינה מעודדת את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס והחזר חלק מההפקדה במועד ההפקדה .

המפקידים זכאים לזיכוי לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה -החזר מיידי  של 35% מההפקדה עד התקרה המותרת ובנוסף – ניכוי על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה .

עובדים שהפקידו בשנים קודמות ולא בצעו תיאום מס  או שהם משלמים את העלות לאובדן כושר עבודה יהיו זכאים לבצע תיאום מס ולקבל החזר מס בגין הפקדות שבצעו עד 6 שנים אחורה.

לבדיקת זכאות להחזר מס לחץ כאן