מילון הביטוח : פרמיה קבועה ופרמיה משתנה

 

בעולם הביטוח נהוג לתמחר את עלות הביטוח באמצעות 2 סוגי פרמיות לאותו כיסוי

הפרמיה ( היא דמי הביטוח ) היא למעשה התשלום השוטף ( בביטוח חיים על פי רוב פעם בשנה ) באופן רצוף וקבוע.

פרמיה משתנה ( דמי ביטוח משתנים )

פרמיה המתייקרת משנה לשנה עם התקדמות גילו של המבוטח. באופן זה המבוטח משלם בגיל צעיר פרמיה נמוכה יחסית ולקראת תום תקופת הביטוח פרמיה יקרה יחסית .

פרמיה קבועה ( דמי ביטוח קבועים )

פרמיה שאינה מתייקרת משנה לשנה עם התקדמות גילו של המבוטח. באופן זה המבוטח משלם בגיל צעיר פרמיה גבוהה יחסית ולקראת תום תקופת הביטוח פרמיה זולה יחסית

מרבית הכיסויים נמכרים כיום בפרמיה משתנה הודות לתחרות . ביטוח סיעודי מוצע על פי רוב בשני אופנים  . פרמיה משתנה ופרמיה קבועה. בפרמיה הקבועה המבוטח צובר ערכי סילוק .