מילון הביטוח : ערכים מסולקים , ערך מסולק , שיעור הסילוק

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

 ערכים מסולקים , ערך מסולק , שיעור הסילוק

ערך הסילוק הוא חלק החיסכון והביטוח שיעמוד לזכות המבוטח במקרה של הפסקת התשלום ודחיית פירעון הפוליסה לתום הקופה המקורית. לבדיקת ערכי סילוק בפוליסה וחישוב חיסכון בפולחסה בפוליסה מסולקת חייגו 058-4363632

ערך זה היה בעיקר בביטוח מסוג מעורב אולם קיימות מספר מהודות עדיף מצומצמות שזקפו לחוסך גם ערכי סילוק על מנת לעודד את החוסכים שלא לפדות פוליסות מנהלים.

בפוליסות מסוג מעורב שסולקו קיים סכום ביטוח למקרה מוות אותו יקבלו המוטבים במקרה של מות המבוטח טרם פדיון הפוליסה. הסכומים מחושבים על טבלאות שנקבעו בעת הפקת הפוליסה .

בפוליסות מסוג זה קיימות טעויות רבות של חברות הביטוח ובכל פעולה הקשורה אליהן יש לבצע בדיקת פדיון או לכל הפחות לבקש מחברת הביטוח את החישוב המפורט.

 

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית

 אתר מאמרים  |  בנק ישראל  | בדיקת פוליסות |  חישוב פנסיה 

חישוב מס על פיצויים פטורים |  תכנון הוצאות שוטפות

חמש סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי לחץ כאן

מודעות גוגל