מילון הביטוח : פנסיית שאירים בקרן פנסיה

פנסיית שאירים בקרן פנסיה היא היסוי הביטוחי למקרה פטירה שמכוסה במסגרת הקרן .

אשתו וילדיו של עמית שנפטר  , והיה זכאי על פי קנון הקרן לפנסיית שאירים בקרן פנסיה מקיפה חדשה , היו זכאים לפנסיה חודשית .

האלמנה  / אלמן  – לכל חייה

הילדים  – עד הגיע הילד הצעיר לגיל 21 .

בשנים האחרונות החלו להיווצר פערים בין התקנונים של הקרנות השונות ולחלק מהקרנות יתרון בולט בתחום פנסיית השאירים לילדים .

עוד פנסיה :השוואה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה , מצגת השוואה בין ביטוח מנהלים לפנסיה