מילון הביטוח : פנסיית שאירים בקרן פנסיה

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

פנסיית שאירים בקרן פנסיה היא היסוי הביטוחי למקרה פטירה שמכוסה במסגרת הקרן .

אשתו וילדיו של עמית שנפטר  , והיה זכאי על פי קנון הקרן לפנסיית שאירים בקרן פנסיה מקיפה חדשה , היו זכאים לפנסיה חודשית .

האלמנה  / אלמן  – לכל חייה

הילדים  – עד הגיע הילד הצעיר לגיל 21 .

בשנים האחרונות החלו להיווצר פערים בין התקנונים של הקרנות השונות ולחלק מהקרנות יתרון בולט בתחום פנסיית השאירים לילדים .

עוד פנסיה :השוואה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה , מצגת השוואה בין ביטוח מנהלים לפנסיה

 

 

מודעות גוגל