מילון הביטוח : תקופת המתנה ותקופת אכשרה

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

תקופת המתנה ותקופת אכשרה

המשמעות של כל מושג

תקופת המתנה ותקופת אשרה הם שני מושגים שלא רק הצרכנים אלא לא מעט בעלי מקצוע נוטים לבלבל ביניהם .

תקופת האכשרה

תקופת הזמן שעוברת מרגע חתימה על הצעה לביטוח ועד לכניסת הביטוח לתוקף מעשי . ביטוח ריסק נכנס לתוקף ומכסה את הלקוח באופן מיידי עם הפקת ההצעה ( בתנאים מסוימים – באופן עקרוני עם החתימה על ההצעה ) .

לדוגמא  תקופת המתנה: המבוטח חתם על על כיסוי עם שלושה חודשי המתנה בתאריך ה 01.01.2011 . הכיסוי יכנס לתוקף מעשי ב 01.04.2011 .

במידה ומקרה הביטוח התרחש בין 01.01 ל 01.04 – לא ישולמו תגמולי הביטוח  ( הפיצוי ).

בקרות מקרה הביטוח , לאחר תקופת ההמתנה , תבחן תקופת  ההמתנה שתבחן בפרק הבא  :

 

תקופת המתנה

תקופת הזמן המוגדרת בין קרות מקרה הביטוח ועד לתחילת קבלת הפיצוי מחברת הביטוח ( פיצוי = תגמולי הביטוח  ) . תקופת האכשרה משתנה מכיסוי לכיסוי והיא ניתנת לקיצור או לקיצור רטרואקטיבי בהתאם לעלות  , לתקציב והאפשרויות שמציב היצרן בכיסוי או בפוליסה .

לדוגמא תקופת אכשרה : המבוטח נפגע באירוע ביטוחי המזכה בתגמולי אובדן כושר עבודה , המוגדר בפוליסה  בשלושה חודשי המתנה בתאריך ה 01.01.2011 . הפיצוי יתחיל להשתלם ב 01.04.2011 .

 

משיכת פיצויים תגמולים משיכת כספי פוליסה משיכת פיצויים פנסיה גמל השתלמות

מודעות גוגל