מילון הביטוח : תקופת המתנה ותקופת אכשרה

תקופת המתנה ותקופת אכשרה

המשמעות של כל מושג

תקופת המתנה ותקופת אשרה הם שני מושגים שלא רק הצרכנים אלא לא מעט בעלי מקצוע נוטים לבלבל ביניהם .

תקופת האכשרה

תקופת הזמן שעוברת מרגע חתימה על הצעה לביטוח ועד לכניסת הביטוח לתוקף מעשי . ביטוח ריסק נכנס לתוקף ומכסה את הלקוח באופן מיידי עם הפקת ההצעה ( בתנאים מסוימים – באופן עקרוני עם החתימה על ההצעה ) .

לדוגמא  תקופת המתנה: המבוטח חתם על על כיסוי עם שלושה חודשי המתנה בתאריך ה 01.01.2011 . הכיסוי יכנס לתוקף מעשי ב 01.04.2011 .

במידה ומקרה הביטוח התרחש בין 01.01 ל 01.04 – לא ישולמו תגמולי הביטוח  ( הפיצוי ).

בקרות מקרה הביטוח , לאחר תקופת ההמתנה , תבחן תקופת  ההמתנה שתבחן בפרק הבא  :

 

תקופת המתנה

תקופת הזמן המוגדרת בין קרות מקרה הביטוח ועד לתחילת קבלת הפיצוי מחברת הביטוח ( פיצוי = תגמולי הביטוח  ) . תקופת האכשרה משתנה מכיסוי לכיסוי והיא ניתנת לקיצור או לקיצור רטרואקטיבי בהתאם לעלות  , לתקציב והאפשרויות שמציב היצרן בכיסוי או בפוליסה .

לדוגמא תקופת אכשרה : המבוטח נפגע באירוע ביטוחי המזכה בתגמולי אובדן כושר עבודה , המוגדר בפוליסה  בשלושה חודשי המתנה בתאריך ה 01.01.2011 . הפיצוי יתחיל להשתלם ב 01.04.2011 .

 

משיכת פיצויים תגמולים משיכת כספי פוליסה משיכת פיצויים פנסיה גמל השתלמות