החברות המנהלות הקופות הגמל – עמוד הרחבה

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

רשימה מורחבת  – כל ההחברות המנהלות את קופות הגמל בישראל

מבקר/ת יקר/ה  ,  לתשומת ליבך – באתר פועל ללא תשלום שירות שאלות ותשובות בנושאי התוכן של האתר . השירות כולל הכוונה ראשונית בנושאי התוכן של האתר .

רשימת החברות המנהלות קופות גמל : ניתן לפנות לאתר הכלכלן לשירות אישי ( בתשלום ) מול כל גוף

שם החברה
פקס
טלפון אתר
אי.בי.אי גמל בע"מ 03-5190311 03-5190310 www.ibi.co.il
איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-7569985 03-7569930 www.ayalon-ins.co.il
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ 09-9542020 09-9579000 www.infinity.co.il
איפקס ניהול קופות גמל בע"מ 03-5167058 03-5167878 www.apex-inv.co.il
אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ 073-2331513 073-2331500 www.as-invest.co.il
אנליסט קופות גמל בע"מ 03-7147143 03-7147177 www.analyst.co.il
אפסילון ניהול קופות גמל בע"מ 03-6411891 03-7450515 www.epsilon.co.il
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ 03-7536528 03-7536655 www.xnes.co.il
ארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-5765410 03-5765400 www.aram-gmulim.co.il
גל גמל למורים – חברה לניהול קופות גמל למורים בע"מ 03-6204933 03-6204944 www.galgemel.co.il
דפנה ניהול קופות גמל בע"מ 03-5641388 03-5641466 ,03-5641477 www.massadgemel.co.il
דש ניהול קופות גמל בע"מ 03-6236113 03-6236111 www.ds-invest.co.il
הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6922913 03-6922927 www.massadgemel.co.il
הדס ארזים קופות גמל בע"מ 03-7112700 03-7112777 www.hadas-mercantile.co.il
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ 03-6868988 03-6868000 www.minhal.org
החברה המנהלת של קרן השתלמות לעובדים בדירוג העיתונאים (1977) בע"מ 02-5003104 050-6000136/ 5015546 krn-itonaim.co.il
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ 03-6373776 03-6373716 kerenm.i-ecnet.co.il
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ 03-6868988 03-6868000 www.krm.co.il
החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ 03-7917450 03-7917415 www.badal.co.il
החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ 03-5148755 03-5148735 www.leumi.co.il/gemel
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ 03-6918840 03-6537182/1 www.kerentech.co.il
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ 03-5329096 03-5329063 www.academaim-krn.co.il
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ 03-7163227 03-6966077 www.bankhapoalim.co.il
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ 03-6919375 03-6921331 keren.mishpatanim.co.il
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג המינהלי בע"מ 02-6542715 02-6542711 www.derugahid-krn.co.il
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ 02-6556965 02-6556955 www.Keren-shoftim.org.il
היהלום – א.ש. לבטוח הדדי של חברי בורסת היהלומים 03-5750652 03-5760208
הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ 03-6121800 03-6000101 www.gemel.co.il
הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6492726 03-7653182 www.gemel-handesaim.co.il
הסת' האקדמאים במח"ר, ניהול קופו"ג בע"מ 02-6246024 02-6246020 www.acadmachar-gemel.co.il
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ 03-7326610 03-7338081 www.fnx.co.il
הראל גמל בע"מ 03-7549747 03-7549899 www.harel-gemel.co.il
הראל עתידית קופות גמל בע"מ 03-7549747 03-7549899 www.harel-gemel.co.il
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 02-6586779 02-6584626 www.gemel.huji.ac.il
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ 03-5480630 03-5210603 www.tagmulimta.co.il
חברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ 03-5442375 03-5442370 www.tau.ac.il/academic/fund/
חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ 03-5146332 03-5145566 www.bld-discount.co.il
יהב – פ.ר.ח. – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6921222 03-6921218 www.k-prh.co.il
יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6910696 03-6914941 www.k-aht.co.il
יהב רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-5750704 03-6100422 www.krn-rofim.co.il
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ 03-7132324 03-7132323 www.yl-invest.co.il
כור-תדיראן גמל בע"מ 073-2112222 03-6843331 www.abcdeh.co.il
כלל פנסיה וגמל בע"מ 03-7252776 077-6386202 www.clalbit.co.il
לאומי קמ"פ בע"מ 03-7640579 03-7640579
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ 077-7774105 077-7774000 www.amitim.com
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 03-7727442 03-7727164 www.migdalmakefet.co.il
מגן קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות, תחבורה ושרותים אגודה שיתופית בע"מ 03-5623934 03-5610329 www.mgnz.co.il
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ 04-8182183 04-8182180 mahog.i-ecnet.co.il
מיטב גמל ופנסיה בע"מ 03-7778081 03-7778080 www.meitav.co.il
מיטב ישיר גמל בע"מ 03-7778081 03-7778080 wwwyih.co.il
מיטב משען ניהול קופות גמל בע"מ 03-7778081 03-7778080 www.meitavmishan.co.il
מילניום גמל והשתלמות בע"מ 073-2197736 03-5666777 www.m-i-h.co.il
מישור קרן השתלמות על יסודיים בע"מ 03-5162136 03-5162135 www.kereni.co.il
מנורה מבטחים גמל בע"מ 03-7107731 03-7567333 www.menora-fin.co.il
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ 03-7567300 03-7567333 www.menoramivt.co.il
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ 03-5162136 03-5162135 www.kereni.co.il
עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6921148 03-6921180 www.os-gml.co.il
עומר קרן לביטוח הדדי 03-5623825 03-5623826
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ 03-5614649 03-5614646 www.otzem-gemel.co.il
עוצ"מ קופ"ג של עובדי ציבור במושבים בע"מ 03-5614649 03-5614646 www.otzem-gemel.co.il
עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ 03-7660001 03-6921271/2 www.ami-gml.co.il/
פסגות פנסיה וגמל בע"מ 03-5162757 03-7968774 www.psagot.co.il
ק.ה.ר – קרן השתלמות לרוקחים בע"מ 03-6921136 03-6921221 www.mizrahi-tefahot.co.il
ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ 03-6921148 03-6921159/46 www.krn-kela.co.il/
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6956639 03-6090305 www.kav-habriut.co.il
קופת הפיצויים של עובדי אמישראגז בע"מ 03-5600185 03-5644124
קופת התגמולים של עובדי בנק אגוד לישראל בע"מ 03-5191997 03-5191994
קופת תגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ 02-6202711 02-6202510 www.gemeljazo.org.il
קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית ירושלים בע"מ 02-6586779 02-6584626 www.gemel.huji.ac.il
קופת תגמולים של הקואופרציה הצרכנית א.ש. בע"מ 03-7520035 03-7516310 www.gemelcoop.co.il
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית 03-9721073 03-9716245 www.elalgemel.co.il
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ 03-9721805 03-9721259 www.gemeliai.co.il
קופת"ג של עובדי עירית חיפה 04-8522104 04-8512222 www.ktagmulimhaifa.co.il
קידמה חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6815005 03-5155600 ניתן אישור ממשרד האוצר לא להקים אתר אינטרנט לחברה
קרן ביטוח הדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה בישראל בע"מ 02-6231784 02-6231784 b-haddi@zahav.net.il
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ 077-7774105 077-7774000 www.amitim.com
קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ 077-7774105 077-7774000 www.amitim.com
קרן החסכון לצבא הקבע – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-7549747 03-7549899 www.harel-gemel.co.il
קרן השתלמות לעובדי הקואופרציה הצרכנית א.ש. בע"מ 03-7520035 03-7516310 www.gemelcoop.co.il
קרן חופשה – חקלאים
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ 077-7774105 077-7774000 www.amitim.com
קרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ 03-6969670 03-6938370 www.kranoth.org.il
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ 03-6969670 03-6938370 www.kranoth.org.il
רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6959824 03-6097779 www.reut.net
רשף – חברה לניהול קופת גמל למורים בע"מ 03-5667713 03-7106774 www.massadgemel.co.il
שדות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-5371339 03-5371338 www.sadot-gml.co.il
שובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ 03-7163227 03-6966077 www.shovalltd.co.il
שחר – חברה לניהול קופת גמל מפעלית למהנדסים בע"מ 03-5275328 03-5275271 www.yanir-eng.co.il
שיבולת – חברה לניהול קופות גמל בע"מ 03-6957039 03-6072777 http://www.kdati.org.il/shibbolet/welcome.htm
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ 03-5480630 03-5210603 www.tagmulimta.co.il
תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ 03-6869440 03-6849241 www.tamirfishman.com
לראש הדף

 

מודעות גוגל