מבטחים החדשה מבטחים הותיקה

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

מבטחים החדשה מבטחים הותיקה

בישראל פועלות 2 קרנות פנסיה הנקראות מבטחים .

קרן פנסיה מבטחים –במהלך שנת 2004 בוצע על ידי המנהלים המיוחדים הליך מכירה של קרנות הפנסיה הוותיקות . קרן מבטחים החדשה , קרן ההמשך הגדולה מבין קרנות הפנסיה שהיו בבעלות הוותיקות נרכשה על ידי מנורה ביטוח והפכה להיות קרן הפנסיה מנורה מבטחים החדשה.

קרן פנסיה מנורה מבטחים

קרן חדשה

קרן פנסיה מבטחים

קרן ותיקה

בעלים  מנורה מבטחים ביטוח  המדינה באמצעות עמיתים
מנכ"ל  יהודה בן אסייג  יואב בן אור
טלפון מבטחים החדשה של מנורה מבטחים 

 9699*

 6667* או 12226667 (ממרכזיה) להתקשרות מחו"ל 97239298536+
כתובת  מגדל משה אביב רמת גן ת.ד 3507 רמת גן 5213603 ארלוזרוב 93 תל אביב (בניין ב', קומת קרקע, מתחם ועד הפועל)
אתר אינטרנט  אתר אינטרנט מנורה מבטחים  אתר אינטרנט מבטחים הותיקה

 

מודעות גוגל