הרשות לניירות ערך

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

הרשות לניירות ערךהרשות לניירות ערך רשות ניירות ערך

הרשות לניירות ערך בישראל אמונה על שלושה אלמנטים עיקריים בפעילות שוק המניות והמסחר בניירות ערך בישראל והם אסדרה (רגולציה) , הקלות , פיתוח שוק. הרשות פועלת מכח החוק באמצעות מחלקות שונות שחלקן מבקרות פעילות קיימת וחלקן יוזמות פעילויותך חדשות ואמונות על חדשנות בתחום מסחר בניירות ערך בישראל

רשימת הגופים המפוקחים כוללת כל גוף פיננסי בישראל המנפיק נייר ערך כגון מניה, אגרת חוב או כתב התחייבות אחר הנסחר באמצעות הבורסה בישראל. רשימת הגופים כולל תאגידים , קרנות נאמנות , יועצים משווקים ומנהלי תיקים של לקוחות פרטיים או גופי נוסטרו , מנפיקי תעודות סל , הבורסה , זירות סוחר אלקטורניות  , גופי חיתום והנפקה , חברות רישוי לפי חוק הייעוץ וחברות המבצעות דירוג אשראי

מבחני הרשות לניירות ערך

הרשות לניירות ערך אמונה על ביצוע הליך הביחנות וההסמה של יועצי השקעות וכן של יועצים מטעם המפקח על הביטוח במצעים רשיון נוסף ואמורים לקבל פטורים. לקבלת מידע על מבחיני הרשות לניירות ערך לחצו כאן – מבחני רשות לניירות ערך 

אתר הרשות לניירות ערך

לחצו כאן לאתר הרשות לניירות ערך בישראל. הרשות מפעילה אתר אינטרנט בעל עשרות עמודי מידע ולעיתים הגולש עלול ללכת בהם לאיבוד. ריכוז המידע באתר הרשות לניירות ערך סובל מחוסר אחידות וביזור לאורך מפת האתר. לחיצה על הקישור הבא אתר הרשות לניירות ערך יוביל אתכם לאתר הרשות לניירות ערך

מערכת הצבעה הצבע הון
חסל סדר הבורקסים בישיבות  ? על מה ולמה  , כי הרשות לניירות ערך השיקה אתר אינטרנט בו חייבת להשתמש כל חברה בה יש משיקיעים שרכשו מניות ומותר להם להצביע בישיבה.המערכת הושקה בחודש יוני  וממנה יכולים בעלי מניות להצביע בגופים מהם רכשו יחידות השתתפות , מניות או זכות הצבעה 

 

 

מודעות גוגל