איתור כספים אבודים ונשכחים

איתור כספים אבודים ! חוזר שחדש שפרסם משרד האוצר חושף את הציבור לנושא הנכסים ללא דורש ויישומו יקל בעתיד על איתור כספים ונכסים פיננסיים. בעתיד הלא רחוק כך ניראה, נוכל לאתר נכסים באמצעות האינטרנט. חזון למועד או מציאות מתקרבת ? 

איתור ופדיון כספים אבודים  – בנקים  + ביטוח + פנסיה  

השאירו פרטים באתר לנציג מקצועי

עכשיו באתר הכלכלן  

איתור כספים אבודים ופדיון פוליסה תוך 24 שעות 

בשנת 2005 פורסם על ידי מרכז המחקר והמידע  של הכנסת סקירה מקיפה אודות , מצב הנכסים ללא דורש במדינת ישראל . סקירה זו לא ידעה להצביע על מספרים אולם הערכה היא שמדובר במיליארדי שקלים. הכספים והנכסים מנוהלים /מוחזקים על-ידי מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי-חולים, קליניקות, תאגידים עסקיים, משרדי ממשלה, רשויות ממשל, חברות ממשלתיות וכיו"ב.

נכסים ללא דורש ,הוגדרו ככאלו  ש :

   • בעליהם שכחו מקיומם או אינם מודעים לקיומם

•  בעליהם אבדו מסיבות כאלה או אחרות

• בעליהם לא אותרו או זהותם אינה ידועה

בנוסף האירה הסקירה את הנהלים והתקנות הקיימים במספר מדינות בחו"ל.

איך שוכחים כסף  ?

1.מודעות ( למעשה חוסר מודעות )לא מעט אנשים באוכלוסיה לא שאינם מודעים לזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי חוק, אלא מכורך נסיבות שונות אינם מודעים אף לזכויות שנרכשו עבורם על ידי המעסיקים. צווי הרחבה  בענפי השמירה והניקיון , חברות כח אדם ועוד , משיתים על המעסיק תשלומים לקופות פנסיוניות . העובדים שלא תמיד מודעים להסדר הפנסיוני וממילא לא לנכסים הנצברים.

2.מעבר תכוף בין עבודותמעבר תכוף בין עבודות , במידה והמעסיק לקופת פיצויים אישית או לביטוח פנסיוני כזה או אחר , יכול ליצור מצב שבו נפתחות לעובד מספר קופות תוך כמה שנים. בעת מעבר בין העבודות  הסכומים המצטברים זעומים או שמחייבים במס בעת המשיכה  , העובד משאיר את הכספים בקופה , ממשיך הלאה , הכספים נשכחים ובינתיים מספר הקופות האלו הופך לקרן נאה וייתכן אף שפטורה ממס .

3.מקרה פטירה של בעל הנכס לעיתים מקרה פטירה ללא מינוי מוטבים או חוסר ידיעה של מוטבים יכול לגרום לסכומי כסף לא מבוטלים להישכח בגופים המנהלים.

התקנות החדשות – האם יש בשורה אמיתית  ? לאחרונה פרסם משרד האוצר טיוטא בנושא נוהל איתור עמיתים ומוטבים (חוזר גופים מוסדיים 2009-207  סיווג: <טיוטה> ) . הכותרת התמימה לכאורה נוגעת לאחד הנושאים הרגישים , שלא נאמר טאבו , בתחום ניהול כספי עמיתים ולקוחות . אין הערכה מדויקת על היקף הכספים שמוגדרים " ללא דורש " ומנוהלים בגופים המוסדיים אך ההערכות נעות סביב מספר מיליארד שקלים . כספים אלו  , מהווים מקור רווח לא מבוטל עבור החברות המנהלות ומשיכתם מהקרן עלולה מן הסתם לפגוע ברווחיות הגופים.

ממה חוששים מנהלי הכספים לרוב , הכספים הנשכחים מניבים דמי ניהול שמנים לגופים המנהלים . איתור הכספים על ידי בעליהם החוקיים או יורשיהם עלול לגרום לבעיות הבאות  :

 1. פגיעה ב EV ( בשל איתור כספים ומשיכתם )
 2. פגיעה ברווחיות
 3. הוצאות שירות
 4. מעמסה על מערך השירות
 5. פגיעה בעתודות ובאיזונים אקטואריים עדינים

מטרת החוזר – לאן מכוון הרגולטור ? בהגדרה היבשה מטרת החוזר להחזיר למאות אלפי עמיתים את הבעלות האמיתית כל כספם באמצעות  :

 1. איתור מוטבים לאחר מותו של עמית  ( טיפול בכספי יורשים )
 2. יידוע העמיתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם זכאים ( כספים נשכחים )
 3. לקראת סוף 2012 משרד האוצר עדין מגמגם ומספר הפוליסות ללא דורש מאמיר

דרכים למימוש ואיתור החוזר קובע מספר פעולות שעל הגופים המנהלים יש לבצע  :

 1. פעולות לעדכון נתונים אודות העמיתים
 2. קביעת נוהל עבודה לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק
 3. קביעת נוהל עבודה לאיתור מוטבים לאחר קבלת הודעה על פטירת עמית
 4. קביעת כללים להעברת כספים לידי האפוטרופוס הכללי
 5. נוהל דיווח תקופתי לממונה
 6. פעולות שוטפות שיינקטו על-ידי הגוף המוסדי

ואיך כל זה עוזר לך לאתר את כספך?

בטווח הארוך, במידה וכל הגופים יעמדו במטלות החוזר , אמור יעמוד לרשות הציבור מאגר נתונים זמין לאיתור כספים ללא דורש. בטווח הקצר, למוסדות הפיננסים שמתפרנסים מניהול כספים , לא יסתערו מן הסתם על מאות אלפי החשבונות הרשומים ויתחילו במהלך איתור בעלי הכספים , בדומה לתהליך שעוברים לדוגמא , חייבים. הלקוח הסביר , עדיין יזדקק לאיש מקצוע מתחום הפיננסים , שבאמצעות שאלונים, תלושי שכר , וניסיונו האישי יוכל לאתר את הגוף המנהל והחשבון הרדום.

איך מאתרים כספים ?
הדרך לתיבת האוצר יכולה להיות פתלתלה ומייאשת לכן כדאי להסתייע בחברה מקצועית לאיתור כספים .

כיום פועלות בישראל למעלה מ 700 קופות פיננסיות , שלא לדבר על תוכניות חיסכון וחשבונות רשומות רדומים בבנקים. מכיוון שהקשר עם בעלי הכספים אבד  ( מעניין למי נשלחים הדוחות הכספיים ), יש צורך לפנות לגופים ולהציג שאילתא מסודרת לגבי ייתכנות קיום הנכסים והכספים באמצעות מוקדי השירות. למוקדים , לרוב לאחר המתנה ממושכת , יש נוהלי עבודה קפדניים וברורים המבטחים שהכספים לא יצאו מהקופה שבריר שנייה לפני המחויב בחוק . ניתן להיעזר בנותני שירות שמציעים את שירותיהם ברשת האינטרנט אולם יש להגדיר מראש את הסכם החיפוש ולבדוק היטב טרם החתימה את עלות החיפוש והאיתור ואת ההתחייבויות הכספיות הנדרשות מרגע איתור הנכס .  שאלות ובקשות לשירות ניתן להפנות אלי במייל .

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם. מספר הטלפון שלנו לשירות בתשלום בלבד 058-4363632

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

 

Share
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@mypens.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.