Close

ק . פנסיה ותיקות


סקירת הקרנות הותיקות שבהסדר באתר הכלכלן

קרנות הפנסיה הוותיקות

בניהול מיוחד עמיתים

 

 

קרנות הפנסיה הוותיקות בניהול מיוחד – עמיתים , מונות 8 קרנות פנסיה שמנוהלות על ידי עמיתים , הגוף המאוחד המנהל את שמונת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.

אתר הכלכלן מציג את הקרנות ומציע שירות לקוחות פרטי במחיר הוגן . ללא תורים וללא המתנות למוקד השירות של הקרנות

 

לפונים לעמיתים ישירות יש לחייג טלפון: 6667*

או 12226667 (ממרכזיה) להתקשרות מחו"ל 97239298536+

 

————————————————————–

חישוב פנסיה – אנו מציעים לכל עמית בקרן וותיקה להזמין בדיקת חיסכון לפני הפנסיה ולהימנע מטעויות בחישוב הפנסיה והחיסכון | יוצאים לפנסיה ללא דאגות 058-4363632

השירות באמצעות האתר – פרטי וכרוך בתשלום עבור הבדיקה 

————————————————————–


רשימת קרנות הפנסיה בניהול עמיתים 

קרן הפנסיה הותיקה מבטחים  

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ , הוקמה בשנת שנת הקמה 1949 . בקרן מבוטחים כ 44% מכלל המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות מכל גווני המועסקים והמעסיקים הגדולים במדינת ישראל .

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן  : מבטחים – תקנון אחיד 9 – 01.2012

=== לחץ כאן לאתר הקרן === לשירותים פרטיים בקרן הפנסיה מבטחים ===

 

קג"מ  – קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות

הוקמה בשנת שנת הקמה 1954. בקרן מבוטחים כ 17% מכלל המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות מכל גווני המועסקים ובעיקר עובדי בנקים ותעשיית המזון .

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן  : קג"מ – תקנון אחיד 9 01.2012 י

=================================================
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
הוקמה בשנת 1951 והיא כוללת בתוכה גם את נכסי קופת הפקיד . בקרן בוטחו בעבר עובדים מתחומי התעשייה והתקשורת .

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן  : מקפת – תקנון אחיד 9 – 01.2012

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

====================================================
קרן הביטוח והפנסיה לפועלי בניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית
הקרן הראשונה שנוסדה בישראל – הוקמה עוד לפני קום המדינה בשנת 1945. הקרן הייתה קרן סקטוריאלית והשתייכו אליה עובדים מתחום הבניין ועבודות ציבוריות ( כן – פעם יהודים עסקו בעבודות האלו ). נתוני העמיתים בקרן פועלי בניין מנוהלים ברמה נמוכה ביחס ליתר הקרנות וחושפים את העמיתים להפסד כספי.

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן :  בניין – תקנון אחיד 8- 03.2011

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

קרן השלמת פיצויי פיטורים

קופת גמל השלמת רכיב פיצויים שפעלה תחת כנפי קרן הפנסיההביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ (בניהול מיוחד), (להלן – קרן בנין) מנהלת את הקרן להשלמת פיצויי פיטורים. החל משנת 1991 חדלה הקרן לקבל הפקדות חדשות.

=================================================

אגד – קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
קרן הפנסיה של עובדי אגד הוקמה בסמוך להקמת המדינה בשנת 1948. הקרן הייתה קרן סקטוריאלית / מפעלית ובוטחו בה עובדי חברת אגד .

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן :  אגד – תקנון אחיד 8 – 03.2011

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

 

=================================================

חקלאים –  קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ

הוקמה בסמוך להקמת המדינה בשנת 1948. הקרן הייתה קרן סקטוריאלית / מפעלית בה מבוטחים עובדים השייכים לענפי החקלאות השונים .

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון הקרן :  חקלאים – תקנון אחיד 08 – 03.2011

השירות לעמיתים בקרן ניתן על ידי עמיתים הוא הגוף המאוחד המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

תחת הקרן נוהלו 3 קופות גמל נוספות :
  1. ============================================
תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם. מספר הטלפון שלנו לשירות בתשלום בלבד 058-4363632

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

 אתר מאמרים | בנק ישראל | בדיקת פוליסות חישוב פנסיה 058-4363632

אישור מס במקור מס הכנסהתכנון הוצאות שוטפות | כרטיס אדי מציל חיים

חמש סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי לחץ כאן 

 

 

 

Share
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@mypens.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.