הרשם לעיניני ירושה במשרד הפנים אגרות ותשלומים לצו ירושה


הרשם לעיניני ירושה במשרד הפנים

אגרות ותשלומים לצו ירושה 


להצעת מחיר להנפקת צו ירושה חייגו עכשיו  0528-363632

צו ירושה הוא מסמך המסדיר את רשימת היורשים וחלקו של כל יורש בירושה שהותיר המנוח . צו זה ניתן בהעדר צוואה מסודרת . נהוג להניח שמרבית האזרחים במדינה לא הקימו צוואה טרם מותם .

הנפקת צו ירושה כרוכה בתשלום אגרות קבועות , בנוסף לתשלום לעורך הדין. האגרות נקבעות על ידי משרד המשפטים והטבלה שלפנינו מציגה גובה האגרות בעבור כל פעולה .  

סוג בקשה הקשורה לצו ירושה 
אגרה לתשלום 
(שובר כחול)
אגרת פרסום
( שובר כתום)

בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

421 ש"ח
130 ש"ח

בקשה לצו ירושה וקיום צוואה

842 ש"ח
130 ש"ח

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

421 ש"ח
—————

בקשה למינוי מנהל עיזבון

421 ש"ח
—————

הפקדה או החזרה של צוואה

89 ש"ח
—————

עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

24 ש"ח
—————

העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

4 ש"ח לכל עמוד בבולי הכנסה
—————

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

871 ש"ח
—————

כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בסעיפים שפורטו לעיל ותידרש להנפקת הצו

197 ש"ח
—————

==============================================

_

פטור מאגרה לאזרחים במדינת ישראל 

לפי תקנה 4 לתקנות המסדירות את נושא צו הירושה קיים פטור מתשלום לגורמים הבאים  :

1. מדינת ישראל
2. האפוטרופוס הכללי.
3. המוסד לביטוח לאומי
4. פקיד סעד של רשות מקומית עירייה או מועצה  מתוקף תפקידו כמנהל תהליך
5. למגיש בקשה לצו ירושה שהוא בן זוג ו/או ילד ו/או הורה של מי שנפטר או נהרג עקב פעולת מלחמה או נפגע פעולת איבה או שנפטר בשירות צבאי פעיל

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם. מספר הטלפון שלנו לשירות בתשלום בלבד 058-4363632

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form


Share
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@mypens.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.