פנסיה תקציבית , חישוב פנסיה תקציבית , סימולטור פנסיה תקציבית

מחשבון לפנסיה תקציבית

 


פנסיה תקציבית נהוגה בשירות המדינה על פי חוק שירות המדינה ( גמלאות ) נוסח משולב , התש"ל 1970 .הקישור מפנה למחשבון שבאתר השירות הציבורי ומטרתו לתת אומדן לקצבה של שתתקבל. בעמוד זה תוכלו להשתמש במחשבון פנסיה תקציבית שמופיע באתר שירות נציבות המדינה. 

 

מקור: מחשבון הפנסיה של נציבות המדינה.קח אותי למחשבון פנסיה תקציבית

 

פנסיה תקציבית – התשלומים מתוקף חוק שרות המדינה (גמלאות) הינם מתקציב המדינה. העובד והגוף המעסיק לא הפקידו באופן שוטף להבטחת התשלומים והזכויות המעוגנות בחוק ניתנות מידי חודש מתקציב המדינה כל ימי חיי הזכאים לקיצבה ושאיריהם הזכאים בהתאם לחוק.

פנסיה תקציבית- עובדי מדינה חדשים אינם זכאים עוד לפנסיה תקציבית וזכויותיהם מובטחות בפנסיה צוברת.
פנסיה תקציבית – פנסיה תקציבית פירושו, בין היתר, כי התשלום נעשה מתקציב המדינה ואין השתתפות של העובד במימון הזכויות. היות והתשלום נעשה מתקציב המדינה החוק קובע, ולא הפרט, מי יקבל את הגמלא, מתי וכיצד יחושב גובה התשלום. דוגמא לחישוב ניתן למצוא בקישור למחשבון פנסיה תקציבית בראש העמוד.

פנסיה תקציבית- החל ממרץ 2002 הוגדל המרכיב הפנסיוני המבוטח בשכר עובדי מדינה וותיקים שהחלו עבודתם לפני מועד זה. הביטוח נעשה באמצעות פנסיה צוברת, בשונה מפנסיה תקציבית, בקופת גמל או קרן פנסיה על פי בחירת העובד. שינוי זה מאפשר הדרגתית להגדיל את שעור השכר המבוטח לגמלאות בגין מרכיבי שכר שאינם במשכורת הקובעת.

 

עוד על פנסיה תקציבית  – המדריך המלא לפנסיה תקציבית

 

משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | משכנתא | איתור כספים

חישוב פיצויים |  מחשבון שכר  | מילון הביטוח | אתר הפנסיה האובייקטיבי

 

פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת | פנסיה תקציבית מורים | פנסיה צוברת פנסיה תקציבית

חישוב פנסיה תקציבית | פנסיה תקציבית צה ל | מה זה פנסיה תקציבית

Share
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@mypens.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.